Vad vill vi?

Vårt mål är att ge våra valpar en bra grund och de bästa förutsättningar för att utvecklas till trevliga individer som fungerar i samhället.

Att våra valpfamiljer känner vårt stöd när det gäller att ge sin valp vad just den behöver på sin resa mot detta mål.

250629_368153899905816_2097423122_n
Att enbart avla på friska och mentalt trevliga individer, som håller sig inom de ramar som beskrivs enligt rasstandarden för japansk spets och är exteriört tilltalande.
Att vårt avelsarbete ska tillföra vår ras något som vi kan vara nöjda och stolta över.